Գիտելիքը

                    Ամենամնայուն կապիտալն է

shsu log for ATC
 ԲԱԿԱԼԱՎՐ ԱՌԿԱ 2024

ՄՄԿ ավարտողներին


Կարդալ ավելին

Սպասվող միջոցառումներ

Վերապատրաստման դասընթացներ
25 Jun 13:00 - 15:00
Վերապատրաստման դասընթացներ
Know more
Առարկայական դասընթացներ
25 Jun 13:00 - 15:00
Առարկայական դասընթացներ
Know more
Consultations
25 Jun 13:00 - 15:00
Խորհրդատվություններ


Know more

#Donation

Give a Donation Greater

Donate

#Alumini

Studious For Life Become Better

Register