Շիրակի պետական համալսարանը 2023/24 ուստարում հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման ընդունելություն․

Դիմում-հայտը լրացվում է dimord.am կայքում սեպտեմբերի 5-ից 25-ը, մինչև 18։00-ն

Դիմորդը ԳԹԿ անձնական համար ստանալու համար ԳԹԿ 900018003401 հաշվեհամարին (Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, ՆԶՊ մասնագիտությունների դիմորդները` ՇՊՀ 163528999994 հաշվեհամարին) յուրաքանչյուր քննության համար վճարված 1500-ական դրամի անդորրագրով, անձը հաստատող փաստաթղթով և դրա պատճենով մոտենում է բուհի ընդունող հանձնաժողով` աշխատանքային օրերին, ժամը 10-ից 16-ը (ընդմիջում՝ 13։00-14։00)։

Կարգ
Մասնագիտությունների ցանկը ըստ ընդունելության քննությունների, տեղերի և վարձավճարի չափի

Ընդունելության կարգը

4
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը