«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւՄ Է 2024/2025 ՈւՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈւՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ

Մագիստրատուրայի ընդունելություն 2024
graduation
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

Հունիսի 5-ից 20-ը

graduation
ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Հուլիսի 8-ից 22-ը և օգոստոսի 5-ից 29-ը ներառյալ

ԿԳՄՍՆ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ


Մանրամասն
ՇՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ


Մանրամասն