Շիրակի պետական համալսարանը 2022/23 ուստարում հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման ընդունելություն․

Դիմում-հայտը լրացվում է dimord.am կայքում սեպտեմբերի 5-ից 25-ը, մինչև 18։00-ն

Դիմորդը ԳԹԿ անձնական համար ստանալու համար ԳԹԿ 900018003401 հաշվեհամարին (Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, ՆԶՊ մասնագիտությունների դիմորդները` ՇՊՀ 11802024816700 հաշվեհամարին) յուրաքանչյուր քննության համար վճարված 1500-ական դրամի անդորրագրով մոտենում է բուհի ընդունող հանձնաժողով` աշխատանքային օրերին, ժամը 10-ից 16-ը։

Կարգ
u003ch5u003eՄասնագիտությունների ցանկը ըստ ընդունելության քննությունների, տեղերի և վարձավճարի չափիu003c/h5u003e

Ընդունելության կարգը

4
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը