ՀԵՌԱԿԱ ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՑԵ՛Ք ՍՏՈՐԵՒ

Հեռակա ուսուցման դիմում-հայտերը լրացվում են dimord.am կայքում սեպտեմբերի 5-ից 25-ը, մինչև 18։00-ն

Դիմորդը ԳԹԿ անձնական համար ստանալու համար ԳԹԿ 900018003401 հաշվեհամարին (Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, ՆԶՊ մասնագիտությունների դիմորդները` ՇՊՀ 163528999994 հաշվեհամարին) յուրաքանչյուր քննության համար վճարված 1500-ական դրամի անդորրագրով և անձնագրի կամ անհատական քարտի բնօրինակով ու պատճենով մոտենում է բուհի ընդունող հանձնաժողով` աշխատանքային օրերին, ժամը 10-ից 16-ը (ընդմիջում՝ 13։00-14։00)։

Կարգ
ՀԵՌԱԿԱ 2023

Կարգ
ՀԵՌԱԿԱ 2022