«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւՄ Է 2023/2024 ՈւՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈւՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ

Մագիստրատուրայի ընդունելություն 2023
graduation
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

Հունիսի 5-ից 20-ը

graduation
ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Մանրամասները՝ շուտով

ԿԳՄՍՆ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ


Մանրամասն
ՇՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ


Մանրամասն